Registrace pro testování COVID-19

Vyplňte formulář

Doporučujeme vyplňovat dotazník v chytrém mobilní telefonu, který musí mít kameru, aby bylo možné v případě PCR testu naskenovat ze zkumavky QR kód. Možné je vyplnění samozřejmě i na PC se zabudovanou či externí kamerou.

Souhlas zákonného zástupce
Osobní údaje žáka
Adresa
Škola do které žák dochází

Zadejte první tři písmena názvu své školy/školky (bez zkratky ZŠ/MŠ). Např. pro ZŠ Balabenka zadejte Bal